FacebookTwitter

Regels Belgian Potterheads Personal & Off Topic

Regels

Belgian Potterheads: Personal & Off Topic

Algemeen

 

 

Alle leden worden veronderstelt het reglement doorgenomen te hebben. Hierover is géén discussie mogelijk.

Wat hoort thuis in deze groep?

 • Tonen van Harry Potter collectie
 • Primark
 • Kleurboek
 • Reizen naar de studio’s, de Universal ..
 • Raise your wands posts
 • Potterheads gespot
 • Steun zoeken bij persoonlijke problemen

Posts die NIET thuishoren in de Personal & OFF TOPIC groep worden zonder waarschuwing verwijderd. Wat hoort niet thuis in deze groep? Alles wat inhoudelijk met Harry Potter te maken heeft. Dit omvat alle inhoud die rechtstreeks te maken heeft met de films, boeken, acteurs, auteur en online materiaal. Hiervoor kan je terecht in onze hoofdgroep: https://www.facebook.com/groups/belgianpotterheadsunite/

 

Andere fandoms (uitgezonderd van crossovers) horen hier niet thuis aangezien er aparte groepen voor bestaan.

 

Gedragscode Belgian Potterheads

 

 

Dit is een virtuele plek voor iedereen. Er is in de groep geen plaats voor discriminatie, racisme, naaktheid, seksisme, homofobie,…

Eveneens worden bepaalde gevoelige thema’s vermeden zoals ethische kwesties, religieuze discussies, politieke zaken,… Inhoudelijke discussies over deze onderwerpen zijn niet toegestaan.

Alle inhoud en reacties van leden dienen respectvol te blijven. Discussies worden aangemoedigd maar houd deze vriendschappelijk. Persoonlijke beledigingen horen hier niet thuis. Hou er rekening mee dat er leden zijn met veel verschillende leeftijden, afkomst,… Respect is steeds aan de orde.

Als een lid herhaaldelijk het reglement overtreed, kan deze zonder waarschuwing uit de groep gezet worden ongeacht hoe lang deze persoon al lid is van de groep.

Spam of problemen kunnen gerapporteerd worden aan de Admins via PM of door middel van de “rapporteerknop”.

Reposts en dubbelposts

 

 

Een post wordt als ‘repost’ beschouwd als een exacte post al eens gepost werd binnen een periode van 48u. Posts met verschillende bronnen maar zelfde informatie of inhoud worden ook beschouwd als ‘repost’.

Om dubbel posten te voorkomen kan de zoekfunctie gebruikt worden. Te veel posts over hetzelfde onderwerp worden verwijderd door de Admins.

 

Resultaten van een test, quiz, uitdaging, … moeten telkens gepost worden onder de eerst gedeelde post om dubbele posts te vermijden.

 

Verkoop

 

Verkoop is NIET TOEGESTAAN in deze groep

 

Reclame en promotie

 

Het promoten/reclame maken van blogs, websites, pagina’s, groepen, andere Harry Potter groepen,… is NIET TOEGESTAAN in de Belgian Potterheads groepen (ON TOPIC en Personal & OFF TOPIC).

Promotie en reclame kan enkel via onze openbare pagina, https://www.facebook.com/BelgianPotterheads, waar je het doelpubliek van de Belgian Potterheads eveneens kunt bereiken. Dit kan je doen in het gedeelte ‘bericht van bezoeker’.

Het is echter wel de bedoeling dat de reclame en promotie die gemaakt wordt gelinkt is aan Harry Potter, zo niet wordt deze alsnog verwijderd.

Voor een samenwerking met de Belgian Potterheads kan je de Belgian Potterheads contacteren via: belgianpotterheads@gmail.com .

 

 

Admins

 

Matthias Anthonis

Joris Debuck

Lyna Deweys

Angela Evrard

Olivier Van Bulck

Evy van Damme

Yolan Vandekerkhof

 

 

Moderators

Evi Pingnet

Tessa Timmerman

Natasja Van Laer

 

 

Rules and guidelines

Belgian Potterheads: Personal & Off Topic

General Information

 

As a member you will be expected to have read and agreed to our rules. In the case of conflict occurring, there will be no room for further discussion and a member will not be allowed to defend themselves based on lack of knowledge about said rules.

What belongs in this group?

 • Collections of fandom merchandise (Often referred to as Harry Potter ‘shelves’)
 • Any purchases made at Primark
 • (Finished) Pages of the colouring books
 • Personal travels made to the Studio’s, Universal theme parks, etc.
 • ‘Raise your wands’-posts to ask support for the loss of a loved one
 • Support-seeking posts in general when one is having a rough time

Posts that do NOT belong in the Personal & OFF TOPIC group will be deleted without warning.

What does not belong in this group?

Any post relating to Harry Potter in a topical manner. This concerns all content which directly relates to the films, books, cast, author and any online material. These posts belong in our main ON TOPIC group. (https://www.facebook.com/groups/belgianpotterheadsunite/)

Posts relating to other fandoms, excepting crossovers, don’t belong here either, seeing as there are separate groups for those.

Code of Conduct for Belgian Potterheads

 

Belgian Potterheads is a virtual group for everyone to enjoy. Discrimination, racism, nudity, sexism, homophobia, profanity, … etc. will not be allowed.

Sensitive matters like ethical questions, religious discussions or political differences are to be avoided and in-depth discussions about any of these subjects are prohibited.

The content of posts and all comments are to be respectful at all times. There is room for discussions, but do keep them civil. Personal insults of any kind will not be tolerated. Please consider that not all members are of the same age, hold the same opinions or come from the same background. Mutual respect is in order. Don’t forget that when communicating through text online, your words may be perceived differently as to how you intended them.

If a member of the group were to repeatedly break these rules, he or she can be removed from the group without warning, no matter how long they have been a member for.

Spam or problematic posts can be reported to the Admins or Mods via PM or by using the “report” option.

Reposts and double posting

 

A post is deemed a “repost” if the exact same thing was already posted within 48 hours. Posts from different sources, but identical content are also deemed reposts.

One can use the search function to avoid reposts. Excess posts on the same topic will be deleted by the Admins.

Sale

 

The selling of items is NOT allowed within this group.

Advertising and Promo

 

The promoting/advertising of any blogs, websites, pages, groups, other Harry Potter groups, … etc. is NOT ALLOWED in any of the Belgian Potterhead groups (both ON TOPIC and Personal & OFF TOPIC). Advertising and promo is strictly limited to our public page, https://www.facebook.com/BelgianPotterheads/, from which the same target audience can be reached. This is possible within the ‘Visitor Posts’ section of the page. Note that any promo not related to Harry Potter will still be deleted.

For a collaboration with Belgian Potterheads you can contact us at info@belgianpotterheads.be .

 

Admins

 

Matthias Anthonis

Joris De Buck

Lyna Deweys

Angela Evrard

Olivier Van Bulck

Evy Van Damme

Yolan Vandekerkhof

 

Moderators

 

Evi Pingnet

Tessa Timmerman

Natasja Van Laer